Kochani Rodzice

W tym roku inaczej przeżywamy Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Niech te trudne chwile
będą dla nas czasem poznania Boga takim, jakim jest naprawdę. On jest inny niż nasze o Nim wyobrażenia.
Może zbyt mało czasu poświęcaliśmy, aby Go poznać, bo tak naprawdę nie można kochać kogoś, kogo się nie zna.
A chrześcijaństwo to religia miłości, bo Bóg jest Miłością i chce mieć świątynię w naszych sercach.

Czy bliskie są nam słowa św. Pawła: …wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego… zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei,
że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych… Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Flp 3, 8. 10-11. 20.)

Oby tak się stało w naszym życiu jak zapowiada prorok Jeremiasz

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!”.
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. (Jr 31,33b-34)

W tym roku nie ma ciemnicy, grobu w kościele, święcenia pokarmów w koszyku, kadzidła, straży grobowej, mokrego dyngusa. Nie ma wielu świątecznych zwyczajów, które tak naprawdę przysłaniały nam często to, co najważniejsze –
Jezusa, który dał nam siebie w Eucharystii, który cierpiał i umarł na krzyżu za nasze grzechy, który zmartwychwstał,
aby nam pokazać, czym jest prawdziwe życie.

Niech Jezus Zmartwychwstały ożywi w nas wiarę, że On jest Panem naszych serc, nadzieję, że On przychodzi z mocą i miłością, bo On chce być Bogiem bliskim, który zwycięża śmierć i daje nam życie.

Śpiewajmy wielkanocną pieśń radości: Alleluja Jezus żyje i niesie nam życie.

Kochane dzieci
Niech Jezus, który tak bardzo nas ukochał zamieszka w Waszych sercach i niech pomnaża w Was miłość.
Niech Was błogosławi i strzeże.

Serdecznie pozdrawiam. s. Barbara

Menu Title