Na dzisiejszej katechezie s. Barbara przybliżyła dzieciom postać kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski
i Elżbietę Czacką – fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,
których Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych podczas uroczystości beatyfikacyjnej w dniu 12.09.2021 r.

/AB/