RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.20 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.00-8.20 – Wprowadzenie w tematykę dnia. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.20 – Modlitwa poranna wg. Zaleceń Edmunda Bojanowskiego

8.30-9.00 – Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-11.15 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. ,,Przegryzka”. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.15-11.30 – Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Modlitwa Anioł Pański.

11.30-12.00 – Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00-14.15  –Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.
14.15 – 16.00 –Podwieczorek .  Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań). Rozchodzenie się dzieci. Czynności organizacyjne i porządkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Perełki

7.00-8.20 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.00-8.20 – Wprowadzenie w tematykę dnia. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.20 –  Modlitwa poranna wg. Zaleceń Edmunda Bojanowskiego

8.30-9.00 – Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-11.15 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. ,,Przegryzka”. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.15-11.30 – Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Modlitwa Anioł Pański.

11.30-12.00 – Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00-14.15  –Leżakowanie.  Indywidualna praca z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.
14.15 – 16.00 –Podwieczorek .  Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań). Rozchodzenie się dzieci. Czynności organizacyjne i porządkowe.

Menu Title