Język angielski – Anna Jankojć

Logopedia
– Aleksandra Gołda

Rytmika
– Monika Brewczak

Gimnastyka
– Marcin Wojdyła

Tańce
– Martyna Dąbrowska