W związku z decyzją Rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 r, prosimy o zapoznanie się
z treścią wiadomości e-mail, którą Państwo otrzymaliście, oraz o kontakt z ochronką w sprawie zgłaszania
chęci posłania dziecka do przedszkola.

Prosimy o przekazywanie informacji zwrotnych do dnia 4 maja 2020 r. na adres mailowy lub telefonicznie:
na numer przedszkola lub smsem na komórkę).

Menu Title