Pierwszego listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Nasze przedszkolaki już wiedzą, że  jest to czas modlitwy, zadumy.
Na zajęciach z religii s. Barbara przybliżyła dzieciom sylwetki świętych i błogosławionych opowiadając o ich drogach do świętości. Dzieci wspólnie pomodliły się też za swoich bliskich, którzy odeszli.