Od 16 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie naszej ochronki, tak jak każdej jednostki systemu oświaty,
zostaje czasowo ograniczone na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca 2020r. (czwartek i piątek) ochronka pracuje w normalnym wymiarze czasowym.

OD 16 DO 25 III 2020R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE!

Menu Title