Kochani Rodzice
Nasza ochronka jak wiele innych placówek pozostaje nadal zamknięta. Szkoły podejmują zdalne nauczanie.
Wiele przedszkoli też próbuje podejmować jakieś działania mające na celu zorganizowanie dzieciom czasu,
który spędzają w domu. My też będziemy się starać w miarę możliwości pomóc Wam.
Propozycje płynące od nas dzieci mogą potraktować jako obowiązek, ponieważ przedszkole mają teraz w domach. Ostatnio, patrząc na internet, znalazłyśmy wiele propozycji zajęć dla dzieci prowadzonych online.
Jednym z nich są zajęcia prowadzone przez grupę Mocni w Duchu z Łodzi pod przewodnictwem ojca Jezuity Remigiusza Recława. Zajęcia dla dzieci na żywo są emitowane od poniedziałku do piątku, od 11:00 do 12:00.
Zawierają one nie tylko treści religijne. Są też propozycje dla dorosłych.

Podajemy link: https://www.youtube.com/channel/UCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g

Każde z tych zajęć jest nagrywane od 16 marca, więc można wykorzystać poprzednie zajęcia w sobotę i w niedzielę.
Są zamieszczone na YouTube: Podajmy kilka linków które mogą Wam pomóc zorganizować czas dzieci,
aby się nie nudziły:

16 marca https://www.youtube.com/watch?v=_fNxARTO4RI&list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH&index=14 https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc&list=RDCMUCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g&index=6

17 marca https://www.youtube.com/watch?v=lLCDqRIE7Ws&list=RDCMUCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g&index=11

18 marca https://www.youtube.com/watch?v=qwDb0WJ2ioI&list=RDCMUCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g&index=10

19 marca https://www.youtube.com/watch?v=FOkA8iba3oA&list=RDCMUCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g&index=7

20 marca https://www.youtube.com/watch?v=5veRaq_SMW8&list=RDCMUCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g&index=15

21 marca https://www.youtube.com/watch?v=-ZNQCpXP2X4&list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH&index=8

22 marca https://www.youtube.com/watch?v=9NldftUXDec&list=PLNCZDi-RY4iGTkiOZqdMj7fpnv9WIDqO5

Menu Title