14 października, Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty.

Nasze przedszkolaki również chciały podziękować w tym dniu, swoim ukochanym  paniom i pracownikom przedszkola
za uśmiech, życzliwość i trud włożony w ich wychowanie, za opiekę, dobre rady, czyste sale oraz smaczne posiłki.

Słowa tych podziękowań zawarte były w wierszach, piosenkach i tańcach, przygotowanych przez dzieci z grupy „Słoneczka”
pod kierunkiem pani Agaty Walczak i Agnieszki Cybuch. Za ciekawy i udany  występ przedszkolaki zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Słowa podziękowań do personelu w imieniu Rady Rodziców skierowała też pani Paulina Torma.

/AB/