Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Święty Józef”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej lub przestrzennej wykonanej różnymi technikami plastycznymi w formacie A3 lub A4 – możliwe jak najbardziej samodzielnie wykonanej przez dziecko.
Prace należy złożyć u wychowawców grup do 11 marca 2022 r.

Spośród zgłoszeń, które do nas napłyną wybierzemy sześć prac, które wezmą udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym ,,Święty Józef – oczami dziecka” organizowanym przez Przedszkole Publiczne św. Józefa w Rzeszowie.

/AB/

Menu Title