Ochronka bł. Edmunda Bojanowskiego  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku  jest jednym z wielu dzieł, które prowadzimy w ramach naszego charyzmatu jako Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny.

Patronem placówki jest bł. Edmund Bojanowski założyciel naszego Zgromadzenia i wielu Ochronek, najpierw w Wielkopolsce na później na terenie całego kraju.

W naszej pracy  szczególną uwagę zajmuje postawione nam przez Bł. Edmunda zobowiązanie: „Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana niechaj starannie i w miłości pielęgnują”.

Nasza placówka, potocznie zwana Ochronką, jest miejscem, w którym dzieci poprzez zabawę mogą rozwijać swoje talenty i wyobraźnię, zdobywają nowe umiejętności, spotykają się ze swymi przyjaciółmi.

Nasze Przedszkole funkcjonuje w budynku będącym własnością Parafii Przemienienia Pańskiego –  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w duchu wartości i zasad katolickich:

Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna jest organizowana i prowadzona odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, wpisujący się w nową podstawę programową.

Praca w naszej Ochronce zorganizowana jest w 4 grupach:

Menu Title