Język angielski – Anna Jankojć

Logopedia
– Edyta Sąsiadek

Rytmika
– Monika Brewczak

Gimnastyka
– Adam Dmitrzak

Tańce
– Ewa Marszałek