Lista dzieci przyjętych do Ochronki Bł. E. Bojanowskiego w Sanoku na rok szkolny 2021/2022.

 1. Baran Zofia
 2. Biedka Kacper
 3. Borys Stefania
 4. Giba Zofia
 5. Gibczyński Ignacy
 6. Golańska Iga
 7. Grządziel Michał
 8. Haduch Gracjan
 9. Jaklik Emilia
 10. Janik Milena
 11. Kalina Nikodem
 12. Koczara Jakub
 13. Koczara Maciej
 14. Kowalewicz Filip
 15. Krysiak Dominik
 16. Łagosz Nina
 17. Machowicz Alicja
 18. Machowicz Emilia
 19. Pelczarska Iga
 20. Pniewski Franciszek
 21. Pudelska Karolina
 22. Rabicki Kacper
 23. Rycyk Nadia
 24. Sąsiadek Szymon
 25. Skotnicka Alicja
 26. Sobkowicz Aleksandra
 27. Stabryła Antoni
 28. Stanowska Alicja
 29. Szmyd Franciszek
 30. Szwyd Maria
 31. Tomczyk Filip
 32. Wójcik Julia
 33. Wójcik Szymon
 34. Wróbel Kajetan

Lista rezerwowa

 1. Stabryła Samuel
 2. Kielar Oskar
 3. Rakoczy Maja
 4. Brejta  Emilia
 5. Pietruszka Pola
 6. Sobolak Filip

Sanok 31.03.2021 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy rodzice,
informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 została zakończona.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 31 marca 2021 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022.

W dniach od 9 lutego do 20 lutego 2021 r. rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Ochronki mogą składać Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dziecka.

W dniach od 1 marca do 12 marca 2021 r. odbywać się będzie nabór nowych dzieci do grup przedszkolnych.
Wnioski o przyjęcie dziecka można wybrać w kancelarii Ochronki.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 26 marca 2021 r.