Przypominamy, że 11 i 12 listopada 2021 r. to dni wolne od zajęć.