Gdy chcesz świętym być i jeśli świat na lepsze zmienić chcesz,
czy ci smutno, czy radośnie, do swych rąk różaniec bierz…”.

Październik jest miesiącem Maryjnym w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.
Tym bardziej ponownie zachęcamy do włączenia się w modlitwę o szczególną ochronę naszej przedszkolnej wspólnoty
na rok szkolny 2020/2021.
Łączmy się we wspólnej modlitwie, odmawiając codziennie jeden dziesiątek różańca – będzie to nasza odpowiedź
na dzisiejsze troski i zagrożenia, zwłaszcza w obliczu panedemii koronawirusa.

Zaprośmy do naszych rodzin Maryję i przez Jej wstawiennictwo wypraszajmy potrzebne łaski dla nas i naszych bliskich!

/AB/

Menu Title