Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022

W dniach od 9 lutego do 20 lutego 2021 r. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Ochronki mogą składać Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dziecka.

 W dniach od 1 marca do 12 marca 2021 r. odbywać się będzie nabór nowych dzieci do grup przedszkolnych.

Wnioski o przyjęcie dziecka można wybrać w kancelarii Ochronki. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 26 marca 2021 r.

/AB/

Menu Title