Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2022/2023.

W dniach od 1 marca do 18 marca 2022 r. odbywać się będzie nabór nowych dzieci do grup przedszkolnych.

Wnioski o przyjęcie dziecka można wybrać w kancelarii Ochronki od 1 marca 2022 r.

Wypełnione dokładnie i czytelnie wnioski należy złożyć w terminie do 18 marca 2022 r.

/AB/

Menu Title